Oppdatert: 2.Juni 2018
2.Juni 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1085766
Siden 14 mars 2013
MAF Info
Info etter månedsmøte med bedriften
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
Norsk språk og sikkerhetsmøter.
Vi har igjen oppfordret MDN til at sikkerhetsmøtene blir avholdt på skandinavisk først. Bedriften har tatt dette videre med operasjonen/rig.manager, men kommer ikke til å legge videre press på at dette skal gjennomføres.
MAF oppfordrer operasjonen til at dette ønske etterkommes.
Resten av "Norsk språk"-saken fortsetter i S-AMU. Dette omhandler hva som må være på skandinavisk av prosedyrer osv.

Sveisekurs for Eng.Mech og Mech.Welder.
Vi har ikke kommet til noen løsning enda, men bedriften arbeider videre på dette.
Det betyr også at det ikke er forhandlet noe om kompensasjon for det som ikke har bestått kurset enda..

MOB-båt trening.
Trenings og kompetansegruppen vil se på dette, herunder krav, regler, registrering og alternative måter å trene på (land).
Dette var også ett punkt i audit fra Ptil på Intrepid og dette vil vi følge opp.

Velkommen ombord møter på Integrator.
Tidlig innsjekk gjør at de frivillige heliport-møtene har blitt flyttet ut til riggen.
Bedriften bekrefter igjen at disse møtene er frivillige, men at de oppfordrer til at man går på disse for sin egen interesse og egen/andres sikkerhet.

Årsmøte i MAF.
Dette møte vil bli avholdt i Gdansk til vanlig tid i slutten av januar/begynnelsen av februar.

Arbeidsbelastning i teknisk avdeling.
Denne har vi hatt oppe mange ganger og vi ser at det er utfordringer her.
MAF har allerede foreslått at det blir satt igang en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på arbeidsbelastning, og at dette taes videre i S-AMU.
Det kan tenkes at der også i tillegg burde være igangsatt nye bemanningsanalyser som gjenspeiler at riggen har vært i drift en stund, og at dette kanskje burde vært gjort i alle avdelinger.

Skatt i Danmark på PFA-pensjonen(overskudd).
Saken går i sin helhet på at man skal betale skatt på utbytte av sin avkastning på pensjonen.
Her synes det å være positive ting på gang og det er god kontakt mellom MD og PFA i Danmark. KPMG vil sjekke opp de skatte messige forhold i Norge osv.

Catering.
Vi må kunne få lov til å gratulere NOC med fornyelse av kontrakten på våre rigger for de neste 3 årene.

Gode nyheter for noen av de som er oppsagt:

Invincible, Hotel Administrators.
Her har bedriften gjeninntatt 3 tidligere Rig.adm som skal fylle disse stillingene.
At stillingen får nytt navn, betyr ikke noe annet enn at arbeidsoppgavene ikke vil være helt lik stillingsinstruksen for rig.adm, men at de blir lønnet likt.
Når det er sagt så vil disse stillingene være likestilt ved en eventuell nedbemanning.

Invincible, ekstra dekksarbeidere.
Det har blitt besluttet å gjeninnsette 6 dekksarbeidere som vil ha sitt arbeidssted på Invincible.
 


 
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)