Oppdatert: 2.Juni 2018
2.Juni 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1085758
Siden 14 mars 2013
MAF info
En kort info uke 22
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
Norsk språk
Vi diskuterer dette med bedriften igjen. Rammeforskriften §14 og bruk av norsk språk er en stor utfordring i næringen. 
Dette er på handlingsplanen vår og det er også veldig sterkt forankret i Landsmøte som IE hadde nå nylig. Det blir brukt ord som diskriminerende, og vi ser at det nå avholdes sikkerhetsmøter ute på Engelsk først, for så å ta det på skandinavisk.
Dette har vi tatt opp med bedriften og følger med på dette. Det har også vært avholdt møte i København der vernetjenesten og MAF var til stede. Dette var ett møte der det ble sett på prosedyrene og i hvilket omfang disse trengte å være på skandinavisk. Et utvalg vil se på dette.
Hele saken om RF §14 ligger også i S-AMU og følges konstant.

Hjelp til skatteoppgjør for 2016 - KPMG
Her vil bare informere om at mail sendt fra kontoret om at man møtte bruke KPMG ved utfylling av selvangivelsen, for at skattegarantien skulle kunne brukes, er nok ikke vi helt enige i. Dette vil bli sjekket opp av bedriften og vi avventer hva de egentlig mener.

Arbeidsbelastning
Dette er en sak som opptar mange og vi får inn eksempel på at medlemmer er veldig slitne og at der er en frustrasjon i at de ikke føler at det får gjort alt det som de skal i løpet av skiftet/turen.
Vi har anbefalt bedriften at det settes igang en arbeidsmiljøundersøkelse, der det spesielt blir sett på dette med arbeidsbelastning. Vi vet ikke om dette blir en realitet, men MAF tar uansett saken inn i S-AMU.

EX-pool
Her har vi utvidet hva som kan være arbeidsoppgavene til de som har fått plass her. EX arbeide er nå basert på en risikoanalyse (RBI), som vil redusere detaljerte Ex inspeksjoner og det betyr at vi har lengre intervaller på planlagt vedlikehold. 
Vi har valgt å utvide arbeidsområde for disse i gruppen til også å gjelde annet elektrikerarbeid. Alternativet var at de ville redusere antallet i EX pool, og det har altså nå blitt forhindret ved at vi har laget denne enigheten.
Det er vi veldig fornøyd med.

Flybillett bestillinger
Her har vi ikke kommet til noe enighet med tanke på protokollen som regulerer dette med transittid.
Bedriften holder fast på at 60 minutter transittid ikke er nok, fordi det viser seg at helikopteret sin planlagte ankomst til Sola, er en teoretisk tid som ikke gjenspeiler den faktiske tiden som i snitt er 23 minutter senere. Bedriften vil kontakte operatører og helikopterselskapene for å se på dette og vi avventer i spenning.
Vi kan ikke bare se på Avinor hva de anbefaler i dette, da helikopterselskapene faktisk er en transportør, og vil da måtte taes hensyn til i protokollen. Dette har ikke vært praksis for tidligere men er helt klart en faktor som må taes hensyn til.
Hvorfor sier vi ikke opp protokollen? - fordi den har andre elementer i seg med ventetid og det får vi aldri inn igjen om vi skal lage en ny protokoll.


 
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)