Oppdatert: 16.Juli 2018
16.Juli 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1110728
Siden 14 mars 2013
MAF info
130-140 oppsigelser i Maersk Drilling Norge
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.

MAF har i de siste ukene sittet i drøftelser med Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er sterkt beklagelig at vi nå må gå nok en runde med oppsigelser i selskapet.
Høsten 2015 var det om lag 150 ansatte som miste sine jobber i bedriften. Våren 2016 måtte vi igjen si forvell til 70. Nå ser det ut som at vi mister ytterligere 130-140 i MDN.

Som vi alle vet venter vi på ny rigg, XLE4. Den forventes å ankomme Norge februar 2017. Her er mer detaljert hva som står i protokollen:

Situasjonsbeskrivelse

I tillegg til at Mærsk Gallant og Mærsk Inspirer forventes å gå av kontrakt i løpet av Q3 og Q4 2016 skal XLE4 oppbemannes. Det planlegges at de første posisjoner til XLE4 overføres fra oktober, med en gradvis oppbemanning frem mot ankomst Norge i februar 2017, hvor resterende crew tiltrer.

En har valgt å se hele situasjonen under ett, men fordelt på to runder med nedbemanninger.
  • Den første nedbemanning vil skje i forbindelse med at Mærsk Gallant avsluttes. Her tas det også høyde for de første overføringer til XLE4, det vil si de det vil være behov for før 1. januar 2017. Dette betyr at noen stillinger ikke blir berørt i den første runde av nedbemanninger. 
  • Den andre nedbemanning vil gjennomføres i forbindelse med at Mærsk Inspirer avsluttes. Det tas her høyde for resterende crew til XLE4.

Den vedlagte protokoll mellom MDN/MAF beskriver situasjonen mer detaljert.

MDN´s ”Newsletter” ligger også vedlagt.

Som det står i protokollen angående prosessen for ansatte som vurderes oppsagt:

Individuelle drøftelser
Bedriften vil etter disse drøftelsene er sluttført, gjennomføre individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling til drøftelser kan sendes per mail, med telefonisk oppfølging. Det er også enighet om at dersom medarbeider ikke ønsker/har anledning til å stille i møte på kontoret kan dette gjennomføres per telefon. MAF vil være disponible for sine medlemmer i disse møter.

Informasjon om hvem som forventes å bli berørt vil bli gitt til alle samtidig, selv om de individuelle drøftelser vil bli gjennomført fortløpende fra og med juli til november 2016. Tidspunkt for når den enkelte ansatte mottar selve innkallingen til drøftelsesmøte vil være avhengig av oppsigelsestid. Endelig avgjørelse med hensyn til oppsigelse vil bli tatt i etterkant av disse drøftelser, og oppsigelsesbrev vil bli sendt til de ansatte som besluttes oppsagt innen utgangen av den aktuelle måneden.

MAF vil være med å bistå alle medlemmer ved disse møtene. Disse såkalte ”15.1 møtene” kan være ved oppmøte eller telefonisk.
 

Se alle vedlegg under:


 

Relaterte filer

2015-06-09 Agreement of company seniority at layoffs mass dismissals downsizing of crew
2015-06-09 Avtale om bedriftsansiennitet o.a. ved permitteringer, masseoppsigelser, nedbemanning
2016 July MAF protocol dismissals MDN
2016-07-19 Drøftelser vedrørende oppsigelser i forbindelse med
Newsletter 20.07.16 English
Newsletter 20.07.16 Norsk

   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)