Oppdatert: 16.Juli 2018
16.Juli 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1110751
Siden 14 mars 2013
MAF info
Om lag 70 oppsigelser offshore
Hovedårsaken er at Maersk Reacher ikke har arbeid etter endt kontrakt i løpet av juli måned.

MAF har i sist uke sittet i drøftelser med Maersk Drilling Norge as(MDN).
Det er sterkt beklagelig at vi nå må gå nok en runde med oppsigelser i selskapet.
Høsten 2015 var det om lag 150 ansatte som miste sine jobber i bedriften. Nå ser det ut som vi må si forvell til om lag 70 nye MDN ansatte offshore.
Som bedriften skriver i sin info er hovedårsakene til oppsigelsene nå:

• Mærsk Inspirer starter P&A på Volve for Statoil i løpet av sommeren 2015.
• Maersk Reacher forventes å fullføre den nåværende kontrakten med BP Norge AS.
• Kompetansegruppen vil justeres i henhold til et lavere aktivitetsnivå.
• Mindre justeringer av organisatoriske oppsett og retur av personell fra midlertidig utenlands oppdrag.


Den vedlagte protokoll mellom MDN/MAF beskriver situasjonen mer detaljert. MDN´s ”Extra Newsletter” ligger også vedlagt.

Som det står i protokollen angående prosessen for ansatte som vurderes oppsagt:

Individuelle drøftelser
Bedriften vil etter disse drøftelsene er sluttført, gjennomføre individuelle drøftelser med den enkelte ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling til drøftelser kan sendes per mail, med telefonisk oppfølging. Det er også enighet om at dersom medarbeider ikke ønsker/har anledning til å stille i møte på kontoret kan dette gjennomføres per telefon.

Bedriften ser for seg at individuelle drøftelser vil bli gjennomført i april 2016. Endelig avgjørelse vil bli tatt etterfølgende, og oppsigelsesbrev vil bli sendt til de aktuelle ansatte innen utgangen av måneden. ”

  

MAF vil være med å bistå alle medlemmer ved disse møtene. Disse såkalte ”15.1 møtene” kan være ved oppmøte eller telefonisk.
 
 
Vedlegger:
  • Drøftelser om oppsigeler Maersk Reacher
  • MDN Newsletter Extra 
  • Avtale om bedriftsansiennitet
  • Agreement of company seniority


 

Relaterte filer

2015-06-09 Agreement of company seniority at layoffs mass dismissals downsizing of crew
2015-06-09 Avtale om bedriftsansiennitet o.a. ved permitteringer, masseoppsigelser, nedbemanning
2016-03-17 Drøftelse om oppsigelser Maersk Reacher
MDN Newsletter Extra - 18032016

   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)