Oppdatert: 16.Juli 2018
16.Juli 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1110757
Siden 14 mars 2013
MAF info
Generell info
Informasjon omkring Tariffavtalens punkt 3.7 (retten til å gå i land på fritiden), Rig administrator på Mærsk Inspirer, Opdatering af protokoller, og God Jul og Godt Nyttår.
Nå med oppdatering fra MDN!

VIKTIG INFO
Tariffavtalens punkt 3.7 Retten til å gå i land på fritiden
Dette omhandler når Maersk Interceptor og Maersk Integrator lå i Åmøyfjorden, og problemene med at ansatte ikke fikk gå i land som følge av bedredskapsfunksjon ombord. Vi ble da enige om at alle skulle sende inn sine krav ihht 3.7 via MAF. Det dette betyr er at om en ansatt ble bedt om holde seg ombord i fritiden, og hadde en beredskapsfunksjon, skal denne personen ha kr 50,- pr time for de timene personen ikke er på arbeid ute på riggen. 
 
Dette visste seg å være vanskelig å få samkjørt og vanskelig å administrere.
MDN har nå tatt over administrasjonen i denne saken. Det betyr at alle som har sendt inn krav gjennom oss i MAF, må gjøre dette direkte til MDN. Det betyr at alle som har krav på dette MÅ sende dette inn igjen på nytt.
Bedriften vil snart komme med en info om hvordan dette skal gjøres.
Vi vil selvfølgelig legge ut denne info på vår hjemmeside når den kommer.
 
Her kommer info om hvordan dette skal gjøres fra MDN:
 
Ref. overenskomst pkt. 3.7 – Rett til å gå i land på fritid:
Under innretningens opphold i havn eller på annen sikker ankerplass inshore, under
verkstedopphold og opplag nær land har en ansatt rett til å gå i land i sin fritid med
mindre det er påkrevet at han blir om bord av hensyn til de ombordværendes,
innretningens eller utstyrets sikkerhet, utføring av nødvendig arbeid om bord,
innretningens forestående avreise eller forhaling, eller som følge av myndighetenes
pålegg. Blir en ansatt pålagt å holde seg om bord i fritiden uten at dette skjer på grunn
av hans eget forhold, eller som en følge av bestemmelser fattet av offentlig myndighet,
skal han ha godtgjøring med kr. 50,- pr. time.
 
Kompensasjon i forbindelse med yardstay for Maersk Interceptor og Maersk Integrator er ikke kommet til utbetaling.
Personell som mener de har krav på dette ihht. overnevnte punkt, skal  sende mail til sin HR koordinator på gjeldende tidspunkt. Absolutt siste frist for dette er 1. mars 2016.
Dersom kravet ikke er mottatt innen fristen bortfaller retten til ovenfornevnte kompensasjon.
Det bes oppgitt tidsrom hvor en mener en har rett på kompensasjonen samt antall timer.
Utover dette bes den enkelte skrive en kort forklaring på hvorfor vedkommende har krav på tillegget.
 
Mail sendes til:
Maersk Integrator: Lars Meling (Lars.Meling@maerskdrilling.com)
Maersk Interceptor: Anny Rustad (Anny.Victoria.Rustad@maerskdrilling.com)
 
Personell som er individuelt avlønnet kommer ikke inn under dette punktet, ref. pkt 4.1
 
 
 

Rig administrator på Mærsk Inspirer
Denne stillingen/funksjon vil i fremtiden bli overtatt av Central Controll Room.(CCR)
Det betyr at så lenge vi er i produksjons modus og har bemannet CCR, vil denne funksjonen ligge der.
Bedriften har en plan om at dette skal tre i kraft i starten av 2.kvartal i 2016.
MAF har en helt klar intensjon om at ingen skal miste jobben sin som følge av dette, og er i dialog med bedriften om denne problemstillingen.
 

Opdatering af protokoller
Vi har haft nogen konstruktive møder med bedriften, hvor vi har fokuseret på opdatering af vores interne aftaler generelt.
Aftalen om praktisering af permisionsbestemmelserne er snart på plads. Denne aftale som er en kombination af arbejdsmiljøloven, tarifaftalen og lokale aftaler, vil herefter blive løbende opdateret.
 

God Jul og Godt Nyttår
På vegne av MAF så vil AU ønske alle en god jul og godt nyttår.
Det har vært ett år med mange utfordringer AU vil takke alle bedrfts- og plasstilitsvalgte for den jobben som har blitt gjort.
Husk at det er valg til styret i disse dager, bruk din stemmerett.
Mvh
Frode, Jørn, Bår og Elisabeth


 
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)