Oppdatert: 16.Juli 2018
16.Juli 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1110709
Siden 14 mars 2013
Lønnsoppgjøret 2015
Hva skjer nå da?
Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, nå forteller vi videre.....

Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, den finner du her: http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=56&ArtId=813#ScrollAnchor
 
I etterkant av denne informasjonen er det kommet ut en fullstendig liste på enheter som kan bli rammet direkte av konflikten. Denne finner du her:
Samtidig ble MAF innkalt til drøftelser om betinget varsel om permitteringer for offshoreansatte som blir berørt av konflikt, denne finner du her:

Det skal være etablert en lokal protokoll i hvert selskap som regulerer sikkerhetsbemanning i selskapene. I MDN finner du denne protokoll her:


I skrivende stund(tirsdag 2.juni kl 10.00)vet vi ikke når forhandlingene hos Riksmekler blir, men mest sannsynlig innen 1-3 uker fra nå.

Hva skjer dersom det skulle oppstå konflikt da?

Vi skal prøve å oppsummere litt. Dette er våre tanker for øyeblikket og noe holdes ideer holdes tilbake selvfølgelig, vår forhandlingsmotpart leser selvfølgelig også dette.

La vi begynne med litt fakta.
Industri Energi`s(IE) forhandlingsutvalg(oppnevnt av styret i IE) består av ca 30 personer. MAF er representert med 3 personer; Frode Larsen, Jørn B Hansen og Bår Inge Pedersen. 2015 er ett mellomoppgjør, så i år forhandler vi kun om justeringer i satser. Hadde vi kunne forhandlet om pensjon, så hadde vi gjort dette også. Men pga forestående endringer av lov om sjømannspensjon, der vi faktisk ikke vet resultatet, er vi nødt for å vite fakta før vi innleder forhandlinger med arbeidsgiverne.
Vi startet forhandlingene torsdag den 21.mai og avsluttet samme dag. Arbeidsgiverne tilbudte ingenting.
Så da vet vi hvor vi er i dag, med den info som er skrevet over i denne artikkel.

Frem til dato som Riksmekler setter, skjer det ikke noe. Selvfølgelig er det informasjon til medlemmer, presseoppslag og litt ”maktkamp” i pressen fra vår og arbeidsgiversiden, helt naturlig spør du oss.
Men til selve dagen da, dagen Riksmekler har bestemt at vi skal forhandle. Kommer vi ikke til enighet, da skjer følgende(Nå skriver vi om hva som skjer hos oss i MDN):

• Umiddelbart skal de på ”Giant” starte nedstengningsprogrammet for riggen. Dokumenter for nedstengning skal oversendes Petroleumstilsynet(Ptil). Dette kan ta alt fra timer til dager.

• Når dette er gjort vil nok nedbemanningen starte. Målet da er å komme ned på sikkerhetsbemanning. Hvem spesifikk som er på denne bemanningen skal være klargjort på forhånd. Dette vil nok ta alt fra timer/døgn.

• De som blir sendt i land, enten pga av at de streiker eller blir permittert av bedriften, vil motta en gitt kompensasjon fra IE. I skrivende stund er beløpet ikke fastsatt fra IE sentralt.

• De som egentlig skal på jobb offshore men ikke er en del av sikkerhetsbemanningen vil også motta kompensasjon fra IE.

• De som er på avspasering(4 uker) mottar sin lønn fra bedriften som vanlig.

For alle andre enheter operert av MDN er det ikke sendt ut varsel om plassfratredelse(streik). At bedriften har valgt å sende ut betinget varsel om permittering for alle ansatte offshore stiller MAF seg undrende til, kanskje har de en plan som ikke er luftet for oss. Kan være at de tenker på at vi vil utvide streiken eller at de selv vil bruke sitt middel, lockout.

Det er sikkert mange spørsmål som dukker opp etter hvert. MAF vil prøve oppdatere dere i hele prosessen.
Så må vi si. Mannskapet på ”Mærsk Giant” er nå i denne situasjon spesielt omfattet av denne eventuelle konflikt. Vi får mange henvendelser fra dem og vi skal svare på alle henvendelser så raskt som mulig. Det kan resultere i at noen saker må ligge litt ”på vent”, det beklager vi. De sakene som vi skal diskutere med MDN på de månedlige møtene er utsatt på ubestemt tid, til vi har en løsning på denne situasjonen.
 
 


 
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)