Oppdatert: 25.Mai 2018
25.Mai 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1060539
Siden 14 mars 2013
MAF Info
Generell info
En info om "advarselbrev", "fornyelse av sertifikater iht. STCW", "lærlinger 2015", "bemanning i vernetjenesten", "internasjonal SOS" og "preskift møter".
Advarselbrev
Det har den siste tiden vært utstedt en markant økning av advarselsbrev fra bedriften til enkeltpersoner. De alle fleste advarsler omhandler feil som er gjort av enkeltpersoner i forbindelse med arbeidsoperasjoner.
Skulle dere komme i en situasjon der det er snakk om advarsel, anbefaler vi at dere tar kontakt med tillitsvalgte ombord. De kan veilede og gi råd eventuelt konferere med oss i MAF sentralt. Blir du innkalt til leder ombord da kan du ta med tillitsvalgt. Blir møtet avholdt på land, da hjelper vi i MAF gjerne.

Fornyelse av sertifikater iht. STCW
MAF har hatt noen henvendelser i forbindelse med fornying av sertifikater iht. STCW(The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Spørsmålene er krav til sertifikatene og eventuelle kompensasjoner for slike kurs.
MDN undersøker nå med Søfartsstyrelsen i Danmark med hensyn til hva som er de faktiske krav og hva som kreves av praksis på riggene. MDN har oversendt stillingsinstruksene for de forskjellige stillingene som vi har på riggene.
Det er Søfartsstyrelsen i Danmark som stiller de strengeste kravene.
NR(Norges Rederiforbund) er i dialog med Sjøfartsdirektoratet angående kravene til norske sertifikater.
Før vi kan gi noen endelige svar må de overforstående punkter undersøkes. Eventuelle kompensasjoner må sees på i sammenheng med svar vi får fra respektive direktorater i Norge og Danmark.

Lærlinger 2015
MDN tar inn 30 lærlinger i år, med oppstart høsten 2015. Dette er alle lærlinger i vg2 brønnteknikk. Dette er svært gledelig og MAF setter stor pris på bedriftens lærlingpolitikk. Når man vet at MDN tar inn halvparten av alle lærlinger i vg2 brønnteknikk som får lærlingplass, gjør dette det enda mer stas, bra MDN!

Bemanning i vernetjenesten
Vi har var så heldige at bedriften har gitt vernetjenesten en ekstra person de siste årene.
De siste 14 månedene har dette vært Robert Holmen.
I disse sparetider har bedriften besluttet at denne ekstra resursen blir trukket tilbake og det betyr at Anders Blom blir da alene igjen i vernetjenesten i land, fra 1. Juli 2015.
Fagforeningen er ikke enig i denne posisjonen blir fjernet.
Vi kan ikke kreve dette gjennom tariffen, og da blir det sånn.
Uansett så vil vi takke Robert Holmen for det arbeidet som han har utført., og ønsker han lykke til som Safety Officer på Maersk Integrator.

International SOS
Dette er ett firma som er vår bedriftshelsetjeneste i dag. Mærsk har en global avtale om at dette firmaet også skal bemanne riggene med sykepleiere.
Det betyr i praksis at det da ville være at alle vår sykepleiere skulle blitt overført til dette firmaet, også i Norge.
Her kan vi vel si at vi ikke var enige med bedriften.
Det har blitt avholdt møter rundt dette, der MAF sammen med 3 sykepleiere har fått fortalt vårt syn på saken.
Vi er i konstruktiv dialog med bedriften, men ingen beslutning er tatt i CPH.
Avventer svar og vil komme med mer info så snart vi får vite noe.

Preshift møter
MAF får henvendelser om at ledelsen på flere rigge laver egne regler for hvordan preshift/handover møder skal foregå. 
Vi gør opmærsom på at hvis der ikke kompenseres for deltagelse, så er disse møder frivilige.  Dette har vi taget op med bedriften, og ledelsen skal informere om frivilligheden i at deltage.
Derfor gør MAF igen opmærksom på at overenskomsten punkt 8 skal følges.
For pålagte møter om bord ut over den nødvendige tid for konferanse mellom arbeidstakerne ved skiftbytte iht. pkt 7 som kun unntaksvis skal overstige 15 minutter pr. skiftbytte, kompenseres med overtid for medgått tid. 
 
 


 
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)