Oppdatert: 23.Jan 2018
23.Jan 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 972958
Siden 14 mars 2013
MAF styrevalg
I tillegg er Tore valgt som første varamedlem og Jarle valgt inn som andre varamedlem.
MAF styrevalg
Fristen for å stemme er snart over.
Innovator til UK
Som dere er kjent med vil Innovator forlate Norsk sektor til sommeren.
OPPDATERT MED PROTOKOLL
MAF bagger
Bagger til medlemmene ble sendt ut til riggene i desember. 
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleiere, PFA, kompetansegruppen, reisekompensasjon og "Operator Drilling".
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleierne, kompetansegruppen, reisekompensasjon, PFA, sveisekurs for Eng Mech og heliportmøter.
Styrevalg MAF
Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmesedler er sendt hjem til hver enkelt av dere.
Nå med stemmeseddel og info som vedlegg.
MAF Info
Nå med nytt "MDN Newsletter" datert 14.desember.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.
Undersøkelse
I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).
Allianse
Dette er gledelig. Allianse mellom Maersk Drilling og Aker BP signert.
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.
MAF Info
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
MAF Info
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MAF Info
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
MAF info
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
MAF-info
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!
MAF Info
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
MAF info
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Lønnsoppgjøret offshore 2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget
MAF info
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
IE-info
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...
MAF-Info
Info om CETOP 2 opplæring, tariffavtalens punkt 4.2.3 og forhandliger omkring arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene.
MAF styre
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.
MAF info
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Streik i Oljeservice
Som følge av konflikten i Oljeservice kan det bli sendt ut permitteringsvarsel på riggene våre i Maersk Drilling Norge.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.
MAF info
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.
Styrevalg MDN AS 2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Lønnsoppgjøret 2016 (onsdag 22.juni kl 02.01)
Noen timer på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Oslo.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 20.juni 2016 kl 10.22)
Kl 10.25 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 23.55)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 21.45)
Så lenge det er mulighet for å oppnå enighet blir vi her.
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 11.45)
Vi er i gang med forhandlingene igjen
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 15.40)
Da er vi permittert frem til i morgen tidlig.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 11.40)
Oppgjøret er ett hovedoppgjør som betyr at vi kan forhandle lønn og endringer i overenskomsten.
MAF info
Hovedårsaken er at Maersk Reacher ikke har arbeid etter endt kontrakt i løpet av juli måned.
MAF styre
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen,Frode Sell og Eirik Gjemble er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Kristoffer valgt som første varamedlem og Lars valgt inn som andre varamedlem(nå med valgprotokoll).
MAF styrevalg
Grunnet forsinkelser på postgang og helikoptre blir resultatet på MAF`s styrevalg forsinket.
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene. 
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF.
MAF info
Informasjon omkring Tariffavtalens punkt 3.7 (retten til å gå i land på fritiden), Rig administrator på Mærsk Inspirer, Opdatering af protokoller, og God Jul og Godt Nyttår.
Nå med oppdatering fra MDN!
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Politisk markering
Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO og SAFE en felles politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger under hovedparolen: Norge trenger oljeindustrien!
MAF ber dem som har anledning om å møte opp. 
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2015. Datoer for avholdelse av disse er satt til 27.-28.oktober og 16.-17.november 2015.
MAF info
Litt informasjon omkring Guardian, Giant, oppsigelser og omrokeringer.
Oppsigelser 2015
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 4.august 2016)
MAF Info
Om man vælger at tage mødet over telefonen eller om man foretrækker at møde op på Mærsk kontoret, så vil MAF uanset være tilstede for alle medlemmer.
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag 25.juni kl 02.00)
Kl 02.00 ble det oppnådd ett meklingsresultat. Nå med protokoll.
Lønnsoppgjøret 2015 (onsdag 24.juni kl 18.00)
Vi tar pause og treffes senere ikveld.
Lønnsoppgjøret 2015
Kl 10.00 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
MAF Info
MAF har fått en mange henvendelser om dette, derfor ønsker vi å informere om prosessen.
MAF info
Det er avholdt drøftelser mellom MAF og MDN. Mærsk Giant og Maersk Guardian avslutter kontrakter og Mærsk Gallant endrer kontrakt.
MAF info
I Newsletter fra 08.juni 2015 vedrørende "Maintenance Planning & Execution", som ble sendt til alle i MDN, ønsker vi å gi en presisering.
Lønnsoppgjøret 2015
På hjemmesiden hos Riksmekleren står det at meklingen starter 24.juni.
Lønnsoppgjøret 2015
Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, nå forteller vi videre.....
Lønnsoppgjøret 2015
Torsdag 21. mai 2015 ble det som kjent brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund(NR)og Industri Energi(IE) i årets mellomoppgjør (Det er også brudd for SAFE og DSO på samme avtale).
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag kl 19.15)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
 
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)