Oppdatert: 17.Nov 2017
17.Nov 2017
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 926476
Siden 14 mars 2013
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.
MAF Info
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
MAF Info
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MAF Info
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
MAF info
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
MAF-info
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!
MAF Info
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
MAF info
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Lønnsoppgjøret offshore 2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget
MAF info
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
IE-info
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...
MAF styre
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.
MAF info
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.
MAF info
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.
Styrevalg MDN AS 2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Oppsigelser 2015
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 4.august 2016)
Dismissals 2015
If it came down to a mass dismissal the employer has to inform Nav of the situation and they have to provide you with a form PD U1/N-301 that allows you to claim benefits from your home nation, you need that to show the Uk you have been paying into the Norwegian system and that then allows you to still qualify for benefits in the UK. 
Lønnsoppgjøret 2016 (onsdag 22.juni kl 02.01)
Noen timer på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Oslo.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 20.juni 2016 kl 10.22)
Kl 10.25 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 23.55)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 21.45)
Så lenge det er mulighet for å oppnå enighet blir vi her.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 15.40)
Da er vi permittert frem til i morgen tidlig.
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 11.45)
Vi er i gang med forhandlingene igjen
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 11.40)
Oppgjøret er ett hovedoppgjør som betyr at vi kan forhandle lønn og endringer i overenskomsten.
MAF info
The main reason is that the rig Maersk Reacher is out of work after termination of current contract during the month of July.
MAF info
Hovedårsaken er at Maersk Reacher ikke har arbeid etter endt kontrakt i løpet av juli måned.
MAF styre
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen,Frode Sell og Eirik Gjemble er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Kristoffer valgt som første varamedlem og Lars valgt inn som andre varamedlem(nå med valgprotokoll).
MAF info
Information related to Collective Agreement Section 3.7 (The right to disembark in ones leisure time), Rig administrator on Maersk Inspirer, Updating of the protocols and Merry Christmas and Happy New Year! Now with update from MDN!
MAF info
Informasjon omkring Tariffavtalens punkt 3.7 (retten til å gå i land på fritiden), Rig administrator på Mærsk Inspirer, Opdatering af protokoller, og God Jul og Godt Nyttår.
Nå med oppdatering fra MDN!
Streik i Oljeservice
Som følge av konflikten i Oljeservice kan det bli sendt ut permitteringsvarsel på riggene våre i Maersk Drilling Norge.
MAF info
Some information related to Guardian, Giant, redundancies and rotations.
MAF info
Litt informasjon omkring Guardian, Giant, oppsigelser og omrokeringer.
MAF Info
Whether you choose to take the meeting over the phone or, if you prefer to show up at the Maersk office, then MAF whatever be present for all members.
MAF Info
Om man vælger at tage mødet over telefonen eller om man foretrækker at møde op på Mærsk kontoret, så vil MAF uanset være tilstede for alle medlemmer.
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag 25.juni kl 02.00)
Kl 02.00 ble det oppnådd ett meklingsresultat. Nå med protokoll.
MAF styrevalg
Grunnet forsinkelser på postgang og helikoptre blir resultatet på MAF`s styrevalg forsinket.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2015. Datoer for avholdelse av disse er satt til 27.-28.oktober og 16.-17.november 2015.
Politisk markering
Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO og SAFE en felles politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger under hovedparolen: Norge trenger oljeindustrien!
MAF ber dem som har anledning om å møte opp. 
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Lønnsoppgjøret 2015 (onsdag 24.juni kl 18.00)
Vi tar pause og treffes senere ikveld.
Lønnsoppgjøret 2015
Kl 10.00 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene. 
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF.
MAF Info
MAF has received lot of inquiries about this, therefore, we wish to provide information on the process.
MAF Info
MAF har fått en mange henvendelser om dette, derfor ønsker vi å informere om prosessen.
MAF info
Discussions have been carried out between MAF and MDN.
Mærsk Giant and Maersk Guardian are terminating their contracts and Mærsk Gallant will be changing the contract.
MAF info
Det er avholdt drøftelser mellom MAF og MDN. Mærsk Giant og Maersk Guardian avslutter kontrakter og Mærsk Gallant endrer kontrakt.
MAF info
I Newsletter fra 08.juni 2015 vedrørende "Maintenance Planning & Execution", som ble sendt til alle i MDN, ønsker vi å gi en presisering.
Lokal protokoll
Da er det laget ny utgave omkring bedriftsansiennitet i MDN.
Lønnsoppgjøret 2015
På hjemmesiden hos Riksmekleren står det at meklingen starter 24.juni.
Tariff negotiations 2015
During the last week we have informed on the process taken place before a possible industrial conflict is initiated, now we tell on.... 
Lønnsoppgjøret 2015
Vi har i sist uke informert om hvorledes prosessen er før en eventuell konflikt, nå forteller vi videre.....
Tariff negotiations 2015
As you all will know by now thursday 21st of May 2015 it came to a collapse in the negotiations between the Norwegian Shipowners’ Association (NR) and Industri Energi (IE) over this year’s wage adjustments for the second year of the Collective Agreement. (There is also breakdown in the negotiations for SAFE and DSO over the same agreement).
Lønnsoppgjøret 2015
Torsdag 21. mai 2015 ble det som kjent brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund(NR)og Industri Energi(IE) i årets mellomoppgjør (Det er også brudd for SAFE og DSO på samme avtale).
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag kl 19.15)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2015 (torsdag kl 09.30)
Oppgjøret er ett mellomoppgjør. Det betyr at vi i år kan forhandle om eventuelle justeringer på lønn. Det er iallfall utgangspunktet.
MAF Info
This is an info cencerning "Warning Letter", "Renewal of certificates acc. to STCW", "Apprentices 2015", "Manning in the safety service", "International SOS" and "Preshift meetings".
MAF Info
En info om "advarselbrev", "fornyelse av sertifikater iht. STCW", "lærlinger 2015", "bemanning i vernetjenesten", "internasjonal SOS" og "preskift møter".
Important
Everyone has or will one of these days receive a letter from Maersk Drilling Norway (MDN).
Viktig
Alle har eller vil motta ett brev fra Maersk Drilling Norge(MDN)i disse dager.
Local protocol
Agreement for Integrator Yardstay in Stavanger.
Lokal protokoll
Avtale for Integrator ("verksted")i Stavanger.
MAF styre
Frode Larsen er leder, Jørn B Hansen og Frode Sell nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
MAF-Styrevalg
I tillegg er Kristoffer Nordheim valgt inn som første varamedlem og Glenn Andersen valgt inn som andre varamedlem.
Pension
Here comes an info about pension for offshore employees.
Pensjon
Her kommer en info omkring pensjon for offshore ansatte.
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
MAF Info
This is an info concerning "International SOS", "Hiring in from Danbor", "Crane Operator/Ass. Crane Operator", "Calculation of loss of leisure time", "Reviewing of local protocols" and "G4 welding certification".
MAF Info
En info om "International SOS", "Innleie av Danbor", "Kranfører/ass kranfører", "Utregning av tapt fritid", "Gjennomgåelse av lokale protokoller" og "G4 svejse sertifisering".
MAF Info
Motormann vil fra 10.september 2014 være avlønnet i lønnsgruppe A
Tvistesak MAF
Vi er uenige om betaling for BP kurs for Rig Adm og Log. Coord tilhørende «Reacher».
MAF kontor
MAF kontoret er nå flyttet fra Dusavik til hovedkontoret på Forus. Alt er som før, men adressen er forandret.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2014. Datoer for avholdelse av disse er satt til 5.-6.novmeber og 25.-26.november.
Local protocol
Then the agreement dealing with Maersk Giant in Hotel mode on Yme signed.
Lokal protokoll
Da er avtale som omhandler Maersk Giant i hotell modus på Yme signert.
MAF-Info
This is an info concerning MAF office, new MAF secretary, initiated courses, VO seminar, "Giant" as a hotel and new apprentices. 
MAF-Info
Dette er en info som omhandler MAF-kontor, ny MAF sekretær, påbegynt kurs, VO-seminar, ”Giant” som hotell og nye lærlinger.
Election MDN AS
You have now received election materials for this board election.
MAF sets with their own list and we encourage strongly recommend that members vote on this now that the election has begun.
Styrevalg MDN AS
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 06.15)
Lønnsoppgjøret for NR-offshore er ferdig
NÅ MED LØNNSTABELL OG PROTOKOLL, PÅ ENGELSK OGSÅ. 
Lønnsoppgjøret 2014 (onsdag kl 02.00)
Vi får håpe at vi kommer frem til en løsning i løpet av natten.
Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 16.30)
Forhandlingene fortsetter. Føler nok at dette vil ta litt tid, som vanlig.
Lønnsoppgjøret 2014 (tirsdag kl 10.15)
Vi venter nå på ett tilbud fra Rederne
MAF ønsker alle medlemmer en riktig 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR !
MAF wish all members a
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! 
 
Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 12.28)
Da er forhandlingene i gang. Stedet er Rederiforbundets lokaler i Oslo.
Lønnsoppgjøret 2014 (mandag kl 17.42)
Nå tror vi noen må regne å diskutere litt, derfor permitteres vi til i morgen tidlig.
MAF-Info
This is an info which deals with International SOS, Yard Stay for "Intrepid" and welders on "Gallant".
MAF-Info
Dette er en info som omhandler International SOS, Yardstay for ”Intrepid” og sveisere om bord på ”Gallant”.
Local protocol
Then we signed yardstay agreement for "Intrepid" in Ølen.
Lokal protokoll
Da har vi signert verftsavtale for "Intrepid" i Ølen.
Wage settlement in 2014
Here follows a description on how the preparation and negotiations are carried out in the main wage settlement for employees offshore covered by the NSA Collective Agreement for mobile offshore units.
Lønnsoppgjøret 2014
Slik foregår forberedelser og forhandlinger i hovedlønnsoppgjøret for offshoreansatte på NR-området.
Local protocol
Agreement on " Mærsk Gallant " in the yard at Lindø shipyard in Denmark signed
Lokal protokoll
Avtale om "MÆRSK GALLANT" på verft på Lindø verft i Danmark signert.
MAF-Info
This is an INFO that deals with many issues.
MAF-Info
Dette er en info som omhandler mange saker.
Lokale protokoller
Her er avtale om lønns- og arbeidsvilkår ved arbeid på XLE-riggene i Singapore. Dette omfatter ca 12 personer på hver av enhetene inkludert ledende personell. Denne avtale er signert 26.mars 2014.
Lokale protokoller
Den 26.mars 2014 ble det underskrevet ny avtale om sikkerhetsbemanning som omfatter alle 6  enhetene som er tilknyttet Maersk Drilling Norge as. I tillegg er alle 4 "XLE-riggene" inkludert.
Norwegian offshore medicals
The medicals issued prior to 1st January 2014 will still be valid until current expiry date, but all new medicals should be issued by a doctor approved by Fylkesmannen i Rogaland.
Offshore helseattest
Helseattester utstedet før denne dato vil fremdeles være gyldige frem til utløpsdato, men alle nye helseattester må være utstedt av en lege som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland.
Hytte/leilighet- tilbud
Via ett norsk selskap Prodess A/S er det nå mulig å leie leiligheter og hytter i inn-utland for alle ansatte i Maersk Drilling Norge as til en god pris.
MAF-Info
Info on: Apprentices, Safety manning and reductions in the workforce at industrial actions, Stay in dockyard for Mærsk Gallant, Ongoing survey on the welder position and position of Motorman on the G-rigs.
MAF-Info
Info om: lærlinger, Sikkerhetsbemanning og nedbemanning ved arbeidskonflikter, Verftsopphold for Mærsk Gallant, Kortlægning af svejsejob ongoing og Motormands stillingen på G-rigge.
Local protocol
Then MAF have signed an agreement for transit from Singapore to Norway for XLE-rigs.
Lokal protokoll
Da har vi signert avtale om forseiling fra Singapore til Norge.
MAF styre
Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår I Pedersen som foreningssekretær.
Lokal protokoll
Avtale om omplassering av overtallig personell på Mærsk Inspirer i forbindelse med borestans.
MAF-Styrevalg
I tillegg er Kristoffer Nordheim valgt inn som første varamedlem og Glenn A Jessen valgt inn som andre varamedlem.
MAF-Info
Info on: insurance, workforce reduction "Inspirer", protocol for working in Singapore, Mech / welder, BP WELS, new positions XLE rigs and taxes.
MAF-Info
Info om: forsikring, nedbemanning ”Inspirer”, protokoll for arbeid i Singapore, Mech/welder, BP WELS, nye stillinger XLE-rigger og skatt.
Styrevalg MAF

Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmeseddler er sendt hjem til hver enkelt av dere.

Protocols
We have now added many local protocols.
 
Protokoller
Vi har nå lagt ut mange lokale protokoller.
MAF Info
Info on: Drilling well control room, changes in work schedules, insurance, employment in Singapore, video surveillance and downsizing of personnel.
MAF-Info
Info om; hull-kontrollrom, endringer av arbeidsrotasjon, forsikring, arbeid i Singapore, videoovervåkning og nedbemanning.
Tax abroad
In 2012, the "Giant" and "Innovator" a period of shipyards in Denmark. Now running into issues, we have asked MDN tell employees.
Skatt i utlandet
I 2012 var ”Giant” og ”Innovator” en periode på verftsopphold i Danmark. Nå renner spørsmålene inn, vi har bedt MDN informere de ansatte.
Homepage
Are you finding that you have to login with a password on certian attachments on the website, please contact your local shop steward for access.
Hjemmesiden
Opplever du at du må logge inn med passord på enkelt vedlegg på hjemmesiden, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for å få tilgang.
Waiting time
When are you actually entitled to compensation for waiting time at delayed departure?
Now MAF and MDN agree on how this is to be compensated. 
Ventetid
Når har jeg egentlig rett på ventetidskompensasjon ved forsinket utreise? 
Nå er MAF og MDN enige på hvorledes dette skal kompenseres.
MAF-valg

1. oktober starter nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2014.

MAF tillitsvalgtkonferanse
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2013. Datoer for avholdelse av disse er satt til 7.-8.oktober og 4.-5.november.
IE ungdomskonferanse
Ungdom?, --- tid for å engasjere deg. Nå har du muligheten!
MAF-Info
Info om CETOP 2 opplæring, tariffavtalens punkt 4.2.3 og forhandliger omkring arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene.
Lønnsoppgjøret 2013 slutt
Alle får minimum 15 000,- Nattillegget blir 72,25. Helligdagsgodtgjørelsen blir 1 820,-. Pensjonsspørsmålet kan utsettes til 2018. Uoffisielle lønnstabeller og prosentvise økninger ligger vedlagt. Protokollen ligger også vedlagt.
Lønnsoppgjøret 2013 2.dag kl 10.25
Da er vi igang med 2.dag av lønnsoppgjøret. Litt frem og tilbake.
Lønnsoppgjøret 2013 kl 17.45
Da tar vi pause til i morgen tidlig. 
Lønnsoppgjøret 2013 kl 16.00
Vi prøver samarbeid med SAFE. Felleskrav blir akkurat nå overlevert til arbeidsgiverne. 
Lønnsoppgjøret 2013 kl 12.15
Da er vi igang. Kravene er overlevert og forhandlingene går inn i en startfase.
MAF-Info
Info on CETOP2 training, collective agreement paragraph 4.2.3, course-rescue in the height and negotiations on working conditions for personnel related to the start-up of XLE-rigs. 
MAF-Info
Info om CETOP 2 opplæring, tariffavtalens punkt 4.2.3, kurs-redning i høyden og forhandliger omkring arbeidsbetingelser for personell i forbindelse med oppstart av XLE-riggene.
Reiseforsikring
MAF foreslo i begynnelsen av 2012 at bedriften burde utvide forsikringsordningene for de ansatte til også å gjelde reiseforsikring for ektefelle/samboer og barn, også i fritiden. (artikkelen er oppdatert)
Lønnsoppgjøret 2013
Forberedelsene til årets lønnsoppgjør er i gang. Forhandlingene starter 21.mai.
Tentative reiser
Nå skal du vite når og hvem du skal reise for ved ekstraturer. Hjemreisedato er tilsvarende.
Tentative hitches
Now you are supposed to know when and who you are going to substitute for when doing extra hitches. The same applies for a fixed date of return.
MAF Info
Infoen omhandler "tentative reiser", "forbundsalliansen", "XLE rigger" og "cetop 2 opplæring".
MAF styre
Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår I Pedersen som foreningssekretær.
MAF-Info
Info will deal with "tentative travel", " The Union Alliance Project ", "XLE rigs" and "cetop 2 training".
MAF-Styrevalg
I tillegg er Odd Rikard Kollstad valgt inn som første varamedlem og Anders Eskelund valt inn som andre varamedlem. 
MAF-valg

1. oktober startet nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2013.

MAF-Info
MAF informs topics assistent rig engineer, rigg visits, manning XLE rigs, pension for expatriates, travel insurance and elections to the Board of MDN AS.
MAF-Info
MAF informerer om assisterende rigg eng., riggbesøk, bemanning XLE riggene, pensjon for utlendinger, reiseforsikring og styrevalg til MDN AS.
MAF Info
Here are some info about: promotion internally within the company, training committee, manning of XLE rigs, workplace reviews on Maersk Inspirer, wage bargaining with NSA, bonus for long service, position Ass. Rig Engineer, daily subsistence allowance, position of Senior Process Operator, Section 22 in Collective Agreement: Arrangements for older workers, company sport, CETOP 2 training, rig visits, shop steward conference and night shift allowance.
Lønnsoppgjøret 2012
Her kommer kommentarer til årets lønnsoppgjør for offshoreansatte.
Wage settlements 2012

Here are comments on this year's wage for offshore employees.

MAF tillitsvalgtkonferanse
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2012. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.- 17.oktober og 7.- 8.november.
Tariffoppgjøret 2012 torsdag kl 13.30
IE og SAFE er enige om å sende ut felles info om oppgjøret. Du finner link til info på neste side.
Lokal protokoll
Innovator skal til Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 35 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti ! 
Lokal protokoll
Giant skal snart til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen inkluderer "full pakke" med skattegaranti !
21.february 2012
Information on course location, leave entitlements, manning of XLE-rigs and education of Hydraulic Engineers/Rigfloor Mechanics
20.februar 2012
Her kommer litt info om kurssted, permisjonsrettigheter, bemanning XLE-riggene og hydraulikere/rigfloormekanikeres utdannelse. 
Wage settlement 2012

Here are vigorous claims for this years’ wage settlement. These requirements will be forwarded to the Negotiating Committee who in turn will decide on which claims to be presented before the employers. 

 

Lønnsoppgjøret 2012
Her er spreke krav til årets lønnsoppgjør. Disse krav går videre til forhandlingsutvalget som blir enige om hvilke krav som skal fremmes for våre arbeidsgivere.
MAF styre
Jørn B Hansen som nestleder og Bår I Pedersen som sekretær. Frode Sell er også blitt valgt som nestleder.
MAF-Styrevalg
I tillegg er Frank valgt inn som første varamedlem. Odd Richard eller Jørgen blir andre vara, dette avgjøres på årsmøte i København neste uke.
Valgprotokoll ligger vedlagt. 
16.january 2012

Here is some information about Annual General Meeting, Election to the MAF Board, The Educational Committee in MDN, Organisational Changes "Maersk Inspirer", Manning on slurry "MAERSK REACHER", Welding skills "MAERSK REACHER", Manning XLE rigs, Asst rig engineer and Education for Hydraulich Engineers/Rigfloor Mechanics.

16.januar 2012
Her kommer litt info årsmøte i MAF, styrevalg i MAF, opplæringsutvalget, organisasjonsendringer, bemanning slurry på "Reacher", sveisekompetanse, bemanning XLE-rigger, ass.rig.eng og hydraulikere/rigfloormekanikeres utdannelse.
Da nærmer det seg slutten på valget for denne gang , 15 jan er siste dag. 

We thank all members of the old year is passed. We wish you all a happy new year. A special greeting goes to those who are offshore and to those loved ones waiting at home.

Vi takker alle medlemmer for det gamle året som er gått. Vi ønsker dere alle godt nytt år. En særlig hilsen går til dem som er offshore og til dem kjære som venter hjemme.

Board election in MAF

To all members !

December 1 is here and today we have forwarded voting material to home for each and everyone of you.

Styrevalg MAF
Til alle medlemmer !

Da var vi kommet til 1.desember og stemmeseddler er i dag sendt hjem til hver enkelt av dere.

Ungdomskurs 9.-10.feb.

Hva skjer?

MOTO-ungdOMskurs og kaizers

Ass. Technical Supervisor
A short update after the meeting held at the office at the 29.11.11 regarding wages negotiations for the position Ass. Techical Supervisor.
Ass.Teknisk Sjef
En liten oppdaterring etter møtet som ble avholdt på kontoret den 29.11.11. ang. lønnsforhandliger for Ass. Teknisk Sjef.
Company cabins
We have now received contribution for cabins (NOK 300 000,-). As you will know this amount “disappeared” in connection with the financial crisis 2 years ago. That means we intend to have 4 cabins in total within a short time. 
Firmahytter
Vi har nå fått øket tilskudd til hytter (NOK 300 000,-). Som kjent "forsvant" dette beløp i forbindelse med finanskrisen for 2 år siden. Det betyr at vi nå tar sikte på og ha 4 hytter totalt i løpet av kort tid.
MAF-Styret
1. oktober startet nominasjonsprosessen til hvem du ønsker skal sitte i foreningens styre etter årsmøte i 2012.
Tillitsvalgtkonferanse

Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2011. Datoer for avholdelse av disse er satt til 18.-19.oktober og 15.-16.november.

Conditional notice of lay-off
In connection with collective bargaining, SAFE has presented a notice of collective dismissal for all of their members. Shutdown of work may be initiated 28 June 2011, after 24:00 hours.
Betinget varsel om permittering
I forbindelse med tarifforhandlingene, har SAFE varslet plassoppsigelse for alle sine medlemmer. Arbeidsstansen vil kunne bli satt i verk etter den 28.juni 2011, kl .24.00.
Offshore settlement 2011

The settlement for offshore employees is done. We have received some questions which will be attended to. 

Lønnsoppgjøret offshore 2011

Lønnsoppgjøret for offshoreansatte er ferdig. Noen spørsmål har vi fått som vi skal konkretisere her. 

Lønnsoppgjøret 2011
Da prøver vi oss med å legge ut en ny lønnstabell. I tillegg legges det ut en tabell over kronejusteringen. Begge disse er helt uoffisielle.
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 11.35
Utsikten fra møtelokalene er noe helt annet ett det første tilbud vi har fått fra arbeidsgiverne. Men det er vel kanskje slikt det pleier være i oppstarten av de reelle forhandlingene.
Lønnsoppgjøret 2011 26.mai kl 02.30
Rammen ligger på ca 4,5 %. Generellt tillegg på 3 %. Mange opprykk på stillingsmatrisen. Pensjonsspørsmål eventuelt utsatt til 2016. Nattillegg til kr 66,-. Helligdagsgodtgjørelse til 1630,-. Ingen "låsing" av eventuelle endring av stillingsmatrisen.
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 10.40
Dette er som kjent ett mellomoppgjør. I utgangspunktet kan det da kun forhandles om penger. Resultatet av oppgjøret i 2010 gir oss også mulighet for å forhandle om pensjons spørsmål samt eventuelle endringer i stillingsmatrisen. 
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 09.05
Vi venter nå på arbeidsgivernes tilbud som de lovet igår skulle komme kl 09.00. 
Lønnsoppgjøret 2011 25.mai kl 16.15
Vi venter på nytt tilbud fra arbeidsgiverne. Ikke det at venting er slitsomt, men ikke så fryktelig intresant, men mange gode fagforeningskammerater... 
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 14.15
Arbeidsgiverne kommer med tilbud til oss kl 09.00 i morgen tidlig.
Da blir det vel å se litt på Oslo.... 
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 13.30
Her er ett lite bilde av Industri Energis forhandlingsutvalg. De fleste lokale klubber stiller med 1 representant, noen med to. Fra MAF er vi representert med Frode Larsen og undertegnede Bår Inge Pedersen.
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 12.40
Da har alle som sitter i forhandlingsutvalgene i DSO, SAFE og Industri Energi presentert seg for arbeidsgiverne. Rederiforbundet har fått de respektive krav overlevert.
Lønnsoppgjøret 2011 24.mai kl 10.30
Vi oppdaterer siden fortløpende...
Info pursuant to monthly meeting

Slurry operators, hotel bookings, narcotics, contractual pension scheme (AFP) and then some are subjects being discussed.

Lokal protokoll
Guardian er nå på vei til Hirtshals i Danmark for verftsopphold. Oppholdet er estimert til 80 dager. Avtalen er "full pakke" med skattegarenti ! 
Her beskrives hvordan du kan bli medlem av IE og tilsluttet Maersk Ansattes Forening.
Lønnsoppgjøret 2011
Ved lunsjtider i morgen, tirsdag 24.mai, begynner forhandlingene omkring årets lønnsoppgjør. Mellomoppgjøret vil bli oppdatert på denne siden fortløpende, slik vi har hatt tradisjon for de senere år.
This year's wage settlement for offshore personnel starts on May 24.
Info etter månedsmøte
Slurryoperatører, hotellbestillinger, narkotika, AFP og litt til er saker som diskuteres.
Lønnsoppgjør
Årets lønnsoppgjør for offshorepersonell starter den 24.mai.
Her kommer litt generell info. Mye av dette kommer etter månedsmøte som vi avholdt med bedriften sist uke.
”Maersk Reacher”
MAF has now signed an agreement on wages and working conditions outside the Norwegian continental shelf in connection with the administration of “Maersk Reacher” to the Norwegian shelf.
”Mærsk Reacher”
MAF har nå signert avtale om lønns- og arbeidsvilkår utenfor norsk kontinentalsokkel i forbindelse med inntak av Mærsk Reacher til norsk sokkel.
Allan Dunn, Aleksander Eide, Andre Glastad, Sven Magne Sveigane og Jesper Wøbbe ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.
MAF Styrevalg
Frode Larsen, Frode Sell, Jørn B. Hansen, Rolf H. Holskog, Tom Eirik Hansen, Glenn Andersen, Anders Eskelund og Ellen Gangenes er valgt som nye styremedlemmer.
”Mærsk Reacher”
MAF is presently working intensively to achieve an agreement for the intake of "Reacher" to Norway. The agreement must also include many other aspects.
”Mærsk Reacher”
MAF arbeider nå intensivt med å få til avtale for inntak av ”Reacher” til Norge. Avtalen må også omfatte mange andre senario.
MAF-Board meeting November 2010
Board of MAF has decided to submit some info from topics being attended to after every board meeting of the local branch.
MAF-Styremøte november 2010
Styret i MAF har bestemt at det i etterkant av styremøte i foreningen blir lagt ut litt info som forteller hva møtet omhandlet.
Monthly meeting September 2010
MAF will give you some info about the present topics and what's presently being discussed and negotiated with the company. Additionally we are handling a lot of individual personal matters which will not be referred to in this info.
Månedsmøte september 2010
MAF gir dere litt info om hva som diskuteres og forhandles om i disse dager. I tillegg arbeides det med mange individuelle personalsaker som ikke kan refereres her.
Ungdomskonferanse

Har du tid og anledning så meld deg på ungdomskonferansen NÅ!!

Styrevalg MDN as
Oppsigelser høsten 2009
Det ble inngått forlik i saken om usakelige oppsigelser.
Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 19.21
Det ble i dag enighet mellom IE/NR i lønnsforhandlingene for offshoreansatte. Protokollen ligger vedlagt.
Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 17.20
Det er ikke noe særlig bevegelse her i forhandlingene, men vi fortsetter….
Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 10.25
Ikke så mye mer å si enn at vi fortsetter forhandlingene. MAF oppdaterer når noe skjer.
Vulcanic ash

In this article MAF will try to present answers to questions related to vulcanic ash from the vulcano Eyjafjallajökull in Iceland.


Vulkansk aske
I denne artikkel vil MAF prøve gi svar på spørsmål som har oppstått i forbindelse med vulkans akse fra Eyjafjallajökull på Island.
Engine Mechanic
The position “Engine Mechanic” has been wrongly paid since first established on the “Maersk Innovator”. All personnel who have held this position will have their wages group changed from C to B. The regulation will be performed with pay back of all personnel involved and of course the personnel in the same position on the “Maersk Inspirer” will be encompassed.
Engine Mechanic
Stillingen ”Engine Mechanic” har vært feil avlønnet siden ”Mærsk Innovator” etablerte denne stillingen. Alle som har innhatt denne stillingen vil få endret lønnsgruppe fra C til B. Endringen gjøres med tilbakevirkende kraft og gjelder selvfølgelig også for personell om bord på ”Mærsk Inspirer”.
Bår Inge Pedersen, Roy Stranden, Finn Boserup, Odd Rikard Kollstad, Frank Erik Fosse, Per Holmen Hansen, Tom Eirik Hansen og Ellen Gangenes valgt som nye styremedlemmer. De to sistnevnte er valgt inn som varamedlemmer.
Frode Larsen er valgt som leder, Jørn B Hansen og Rune Hanssen som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningssekretær.
Han tiltrer i stillingen i dag, 29.januar. MAF ønsker Jakob lykke til i den nye jobben og ser frem til ett godt og konstruktivt samarbeid.
In order to try to stimulate voter participation in the election of officers to the MAF- board the present board of MAF has decided to draw lots amongst the participating electors so that 5 electors, at random, will receive a gift voucher of NOK 1 000,-.
Totalt er det 15 som stevner bedriften for usakelige oppsigelser som ble foretatt høsten 2009. Stevningene ble oversendt Stavanger Tingrett denne uken.
Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 18.35
Ikke så mye mer å si enn at det forhandles enda og dette vil pågå ut over kvelden, tror vi…. MAF oppdaterer…
Lønnsoppgjøret 2010, torsdag kl 00.15
Arbeidsgiverne har bedt oss møte torsdag kl 09.00. Forhandlingene fortsetter altså…
Styret i MAF har vedtatt at for å prøve stimulere valgdeltakelsen i forbindelse med MAF-Styrevalg trekkes det ut 5 tilfeldige som hver vil få ett gavekort pålydende NOK 1 000,-.
In total there are 15 employees who summons the company for an unfair dismissal, which was conducted in autumn 2009. Summons were sent to Stavanger District Court this week.
Lønnsoppgjøret 2010, onsdag kl 09.15
Andre dag i forhandlingene har startet….MAF oppdaterer fortløpende…
Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 14.55
Da er det pause i forhandlingene frem til i morgen kl 09.00
All members of MAF (Maersk Employees Association) these days will receive material necessary for the ballot. Some has already received the material.
Alle som er tilsluttet MAF (Maersk Ansattes Forening) har eller vil i disse dager motta stemmemateriell.
Keld Hansen, Harald Løvendahl, Jørgen Eriksen, Anders Blom og Stian Slagstad ble vinnere av gavekort på NOK 1 000,-.
Lønnsoppgjøret 2010, tirsdag kl 12.45
Den offisielle åpningen av lønnsoppgjøret er unnagjort. De reelle forhandlingene starter nå. MAF oppdaterer fortløpende…..
Lønnsoppgjøret 2010
Tirsdag den 25.mai kl 13.00 starter lønnsoppgjøret for offshore personell. MAF vil i tradisjon tro oppdatere fortløpende under lønnsforhandlingene som foregår i Oslo.
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)