Oppdatert: 25.Mai 2018
25.Mai 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1060594
Siden 14 mars 2013
Lønnsoppgjøret 2018 (fredag 25.mai kl 01.25)
En time på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret.
Lønnsoppgjøret 2018 (torsdag kl 08.30)
Vi er i gang med forhandlingene igjen
Lønnsoppgjøret 2018 (onsdag 23.mai kl 18.50)
Da er vi permittert frem til i morgen tidlig.
Lønnsoppgjøret 2018 (onsdag 23.mai kl 11.38)
Oppgjøret er ett hovedoppgjør som betyr at vi kan forhandle lønn og endringer i overenskomsten.
PFA
Denne info henvender sig til bosatte i Danmark som har deres pensionsopsparing i PFA. Oppdatert 16.mai...
MAF info
An Info that deals with the OD, El / ET, meetings, wage settlement onshore, Hydraulics, work VO’s and the resource pool.
MAF info
En info som omhandler OD, El/ET, møter, lønnsoppgjør land, Hydraulikkere, VO arbeid og kompetansegruppen.
MAF Info
An info on project catering 6-110, tax in DK on PFA-pension, OD, workload EL / ET, G4 welding and travel regulations.
MAF Info
En info som omhandler prosjekt catering 6-110, skatt i DK på PFA-pensjonen, OD, arbeidsbelastning EL/ET, G4 sveisekurs og reiseregulativ.
Oppsigelser
Her forklares hva som skjer dersom noen vurderes oppsagt i forbindelse med nedbemanning/mangel på oppdrag hos oss Maersk Drilling Norge.
Dismissal
This explains what happens if someone is considered dismissed in connection with staffing / lack of assignment with us Maersk Drilling Norge.
MAF Info
En info som omhandler Innovator til UK, ODR, Eng Mech´s, Catering og skatt i DK.
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen og Frode Sell er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Tore valgt som første varamedlem og Jarle valgt inn som andre varamedlem.
Innovator til UK
Som dere er kjent med vil Innovator forlate Norsk sektor til sommeren.
OPPDATERT MED PROTOKOLL
Oppsigelser 2018
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 19.februar 2018)
MAF styrevalg
Fristen for å stemme er snart over.
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleiere, PFA, kompetansegruppen, reisekompensasjon og "Operator Drilling".
MAF bagger
Bagger til medlemmene ble sendt ut til riggene i desember. 
MAF Info
Nå med nytt "MDN Newsletter" datert 14.desember.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.
MAF Info
An info relevant to courses for medics, resource pool, compensation for traveling expences, PFA, welding course for Eng Mech and meetings at heliport.
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleierne, kompetansegruppen, reisekompensasjon, PFA, sveisekurs for Eng Mech og heliportmøter.
Styrevalg MAF
Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmesedler er sendt hjem til hver enkelt av dere.
Nå med stemmeseddel og info som vedlegg.
Allianse
Dette er gledelig. Allianse mellom Maersk Drilling og Aker BP signert.
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.
MAF Info
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
MAF Info
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MAF Info
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
MAF info
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
MAF-info
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!
MAF Info
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
MAF info
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Lønnsoppgjøret offshore 2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget
MAF info
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
Undersøkelse
I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).
IE-info
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...
MAF styre
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.
MAF info
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.
MAF info
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.
Styrevalg MDN AS 2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Dismissals 2015
If it came down to a mass dismissal the employer has to inform Nav of the situation and they have to provide you with a form PD U1/N-301 that allows you to claim benefits from your home nation, you need that to show the Uk you have been paying into the Norwegian system and that then allows you to still qualify for benefits in the UK. 
Lønnsoppgjøret 2016 (onsdag 22.juni kl 02.01)
Noen timer på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Oslo.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 20.juni 2016 kl 10.22)
Kl 10.25 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 23.55)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 21.45)
Så lenge det er mulighet for å oppnå enighet blir vi her.
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 11.45)
Vi er i gang med forhandlingene igjen
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 11.40)
Oppgjøret er ett hovedoppgjør som betyr at vi kan forhandle lønn og endringer i overenskomsten.
MAF info
The main reason is that the rig Maersk Reacher is out of work after termination of current contract during the month of July.
MAF info
Hovedårsaken er at Maersk Reacher ikke har arbeid etter endt kontrakt i løpet av juli måned.
MAF styre
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen,Frode Sell og Eirik Gjemble er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Kristoffer valgt som første varamedlem og Lars valgt inn som andre varamedlem(nå med valgprotokoll).
MAF info
Information related to Collective Agreement Section 3.7 (The right to disembark in ones leisure time), Rig administrator on Maersk Inspirer, Updating of the protocols and Merry Christmas and Happy New Year! Now with update from MDN!
MAF info
Informasjon omkring Tariffavtalens punkt 3.7 (retten til å gå i land på fritiden), Rig administrator på Mærsk Inspirer, Opdatering af protokoller, og God Jul og Godt Nyttår.
Nå med oppdatering fra MDN!
Streik i Oljeservice
Som følge av konflikten i Oljeservice kan det bli sendt ut permitteringsvarsel på riggene våre i Maersk Drilling Norge.
MAF info
Some information related to Guardian, Giant, redundancies and rotations.
 
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)