Oppdatert: 16.Juli 2018
16.Juli 2018
MAERSK
ANSATTES FORENING

Moseidveien 19
4033 Stavanger

Tlf: (+47) 4000 4380

E-post: MAF

 
 
Antall visninger: 1110682
Siden 14 mars 2013
MAF info
The trade union Safe has decided to go on strike. We as employed in MDN are currently not directly affected by the strike, but we may be affected.  
MAF info
Fagforbundet Safe har valgt å gå til streik, vi i MDN er for øyeblikket ikke direkte berørt av streiken, men vi kan bli berørt.
Local protocol
Almost identical offshore agreement with 2-4 rotation onshore until new year 2020 - very satisfied.
Lokal protokoll
Tilnærmet offshoreavtale med 2-4 turnus på land frem til nyttår 2020, meget godt fornøyd.
MAF info
The INFO deals with the OD, courses for medics, dispute at Intergrator, Resource Pool Innovator, Workload Electricians / ETs and agreement Inspirer.
MAF info
En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, tvist Intergrator, Innovator Kompetansegruppe, arbeidsbelastning Elektrikere/ET og Inspirer avtale.
Innovator to UK
Agreement on wages and working conditions for MDN employees in connection with the Mærsk Innovator yardstay in the UK and Innovator Resource Pool 
Innovator til UK
Avtale om lønns- og arbeidsvilkår for MDN ansatte i forbindelse med Mærsk Innovator yardstay i UK og Innovator Kompetansegruppe
MAF info
An INFO dealing with the NPD, Course for Medics, dispute Intergrator and Workload Electricians / ET. 
MAF info
En info som omhandler OD, kurs for sykepleiere, tvist Intergrator og arbeidsbelastning Elektrikere/ET.
Wages settlement 2018
Comments to each point in the protocol
Lønnsoppgjøret 2018
Kommentarer til hvert punkt i protokollen
PFA
Denne info henvender sig til bosatte i Danmark som har deres pensionsopsparing i PFA. Oppdatert 16.mai...
Lønnsoppgjøret 2018
En time på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret.
MAF info
An Info that deals with the OD, El / ET, meetings, wage settlement onshore, Hydraulics, work VO’s and the resource pool.
MAF info
En info som omhandler OD, El/ET, møter, lønnsoppgjør land, Hydraulikkere, VO arbeid og kompetansegruppen.
MAF Info
An info on project catering 6-110, tax in DK on PFA-pension, OD, workload EL / ET, G4 welding and travel regulations.
MAF Info
En info som omhandler prosjekt catering 6-110, skatt i DK på PFA-pensjonen, OD, arbeidsbelastning EL/ET, G4 sveisekurs og reiseregulativ.
Oppsigelser
Her forklares hva som skjer dersom noen vurderes oppsagt i forbindelse med nedbemanning/mangel på oppdrag hos oss Maersk Drilling Norge.
Dismissal
This explains what happens if someone is considered dismissed in connection with staffing / lack of assignment with us Maersk Drilling Norge.
MAF Info
En info som omhandler Innovator til UK, ODR, Eng Mech´s, Catering og skatt i DK.
Frode Larsen er leder. Jørn B Hansen og Frode Sell er nestledere. Bår Inge Pedersen fortsetter som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Tore valgt som første varamedlem og Jarle valgt inn som andre varamedlem.
Innovator til UK
Som dere er kjent med vil Innovator forlate Norsk sektor til sommeren.
OPPDATERT MED PROTOKOLL
Oppsigelser 2018
Denne info skal ses som en vejledende hjælp for dem som måtte have behov for at søge dagpenge i Danmark eller i Norge, med forbehold for ændringer i gældende lovværk. For andre lande må vi henvise til lokale regler. For UK se separat info.(oppdatert 19.februar 2018)
MAF styrevalg
Fristen for å stemme er snart over.
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleiere, PFA, kompetansegruppen, reisekompensasjon og "Operator Drilling".
MAF bagger
Bagger til medlemmene ble sendt ut til riggene i desember. 
MAF Info
Nå med nytt "MDN Newsletter" datert 14.desember.
Tankene går til hans familie, venner og kollegaer. Vi lyser fred over hans minne.
MAF Info
An info relevant to courses for medics, resource pool, compensation for traveling expences, PFA, welding course for Eng Mech and meetings at heliport.
MAF Info
En info som omhandler kurs for sykepleierne, kompetansegruppen, reisekompensasjon, PFA, sveisekurs for Eng Mech og heliportmøter.
Styrevalg MAF
Til alle medlemmer !
Da var vi passert 1.desember og stemmesedler er sendt hjem til hver enkelt av dere.
Nå med stemmeseddel og info som vedlegg.
Allianse
Dette er gledelig. Allianse mellom Maersk Drilling og Aker BP signert.
KHVO
Det skal utpekes KHVO for de neste 2 årene.
Dette skjer når det nye styret møtes i forbindelse med årsmøte i MAF i Gdansk februar 2018.
MAF Info
En info som omhandler kompetansegruppen, PFA, Reisekompensasjon og Jule-crewskifte 2017.
MAF Info
En info som omhandler MOB-båt trening, arbeidsbelastning i teknisk avdeling, skatt i DK på PFA-pensjonen, kompetansegruppen, MAF årsmøte og språkbruk i MDN.
MAF Info
Datoene er 23. - 24. oktober 2017 og 13. – 14. november 2017.
MAF info
De fleste har nok fått med seg at Maersk Oil ble solgt til franske Total for 47 mrd danske kroner.
MAF-info
Fra 21.august til og med 31.oktober er det en rekrutteringskampanje innenfor NR området, MAF er med!
MAF Info
En info som omhandler norsk språk, sikkerhetsmøter, sveisekurs, MOB-båt trening, møter ombord, årsmøte MAF, arbeidsbelastning, skattespørsmål, catering og gjennansettelse i MDN.
MAF info
En info som omhandler reiser, språk, sveisekurs osv.
Lønnsoppgjøret offshore 2017
10 000 på lønnsmatrisen + 2 kr på nattillegget
MAF info
Vi forteller kort om hva vi driver med nå.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå.
Undersøkelse
I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).
IE-info
For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.
Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.
MAF info
Vi forteller kort hva vi driver med akkurat nå...
MAF styre
Frode Larsen fortsetter som leder, Jørn B Hansen og Frode Sell fortsetter som nestledere og Bår Inge Pedersen som foreningsekretær.
MAF styrevalg
I tillegg er Jørgen valgt som første varamedlem og Frank valgt inn som andre varamedlem.
MAF info
I forbindelse med at Maersk Interceptor skal fungere som hotell i en periode vil det være behov for ta av det ekstra personellet som arbeider som Auxiliery crew på riggen. 
MAF-Styrevalg
Materiell til valget i forbindelse med styrevalget i MAF er underveis. Hjem i posten og ut på riggene.
Tillitsvalgtkonferanse MAF
Årsmøte i MAF bestemte at det skulle avholdes lokal tillitsvalgtkonferanse i 2016. Datoer for avholdelse av disse er satt til 16.-17.november og 1.-2.desember 2016.
MAF info
Hovedårsakene er at Mærsk Gallant avslutter sin kontrakt i løpet av høsten og Mærsk Inspirer avslutter sin kontrakt med Statoil ved årsskiftet.
Styrevalg MDN AS 2016
Dere har nå mottatt stemmemateriell til dette valget på mail fra MDN.
MAF stiller med egen liste og vi oppfordrer på det sterkeste at medlemmene stemmer på denne nå når valget har startet.
Dismissals 2015
If it came down to a mass dismissal the employer has to inform Nav of the situation and they have to provide you with a form PD U1/N-301 that allows you to claim benefits from your home nation, you need that to show the Uk you have been paying into the Norwegian system and that then allows you to still qualify for benefits in the UK. 
Lønnsoppgjøret 2016 (onsdag 22.juni kl 02.01)
Noen timer på overtid ble vi enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren i Oslo.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 20.juni 2016 kl 10.22)
Kl 10.25 idag åpnet møtet hos Riksmekleren i Oslo
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 23.55)
Da ble det brudd i årets lønnsoppgjør. 
Lønnsoppgjøret 2016 (tirsdag kl 21.45)
Så lenge det er mulighet for å oppnå enighet blir vi her.
Lønnsoppgjøret 2016 (mandag 23.mai kl 15.40)
Da er vi permittert frem til i morgen tidlig.
 
Lyst på jobb i Maersk?
Siste 3 nyheter fra VG
Siste 3 nyheter fra Daily Mail (UK)
Siste 3 nyheter fra Ekstra Bladet (DK)